FERDİ KAZA SİGORTASI

Ani ve beklenmedik kaza ve hastalıklar  sonucunda meydana gelecek sıkıntıların üstesinden gelmek yeterince zor bir durumdur. Ancak aynı anda meydana gelebilecek maddi kayıpların üstesinden gelmek daha da zor olabilir. Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu uğranabilecek maddi kayıpları teminat altına alarak, hayatın bu zorlu anlarında hiç değilse işin maddi boyutunu unutmanızı sağlıyor.


Teminat KapsamıBu sigorta ile sigortalının, sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar teminat altına alır. Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi yaralanması veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.Poliçe TeminatlarıKaza sonucu vefat
– Kaza sonucu sürekli sakatlıkİsteğe Bağlı Ek TeminatlarKaza sonucu tedavi masrafları
– Gündelik tazminat
– Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması

Merak Ettikleriniz

Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir?

Bu limit sigortalının talebine istinaden belirlenir. Teminat limitini seçiminize göre, Türk Lirası veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.

Ferdi Kaza poliçelerinde, hangi süreyle teminat verilir?

Poliçeler genellikle yıllık olmakla birlikte bir yıldan kısa süreli de olabilmektedir.

Ferdi Kaza sigortasında vefat tazminatı kimlere ödenir?

Sigortalının, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza geçirmesi sonucu vefat etmesi durumunda tazminat, poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

Ferdi Kaza sigortası sadece Türkiye sınırları içerisinde mi geçerlidir?

Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde tüm dünyada geçerli olup HELD COVER ülkeleri ve Amerika , Kanada , Japonya ve Avustralya’ da teminat haricidir.

Ferdi Kaza sigortası hangi teminatları kapsar?

Ana teminatlar
– Kaza sonucu vefat teminatı
– Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı olup sigortalının talebi doğrultusunda aşağıdaki teminatlar da poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir;
. Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı
. Kaza sonucu geçici işten yoksun kalma teminatı/ Kaza sonucu hastane gündelik teminatı (tercih edeceğiniz ürünün kapsamına göre iki teminattan biri geçerlidir).
. Deprem, Sel ve su baskını, Yer kayması, Yanardağ püskürmesiHayat Boyu Güvenle..
5 Dakika'da teklif al