HAYAT SİGORTASI

Hayat sigortası ürünlerimizin ana teminatı vefat olmak ile birlikte aşağıdaki ek teminatların da yer aldığı ürün seçeneklerini de içerir.

Hayat sigortası olası bir yaşam kaybı, kalıcı bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda kendiniz ya da sevdiklerinizin yaşam standartlarını koruyabileceğiniz, çocuklarınızın eğitimlerine devam etmelerini sağlayabileceğiniz finansal bir risk ürünü ve/veya yatırım(birikim) ürünüdür.

Sizin ve sevdiklerinizin hayatını beklenmedik sürprizlere karşı güvence altına almak istiyoruz. Ne dersiniz?

Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, hayat her zaman beklediğiniz yönde gitmez; bazen beklenmedik sürprizlerle yolunuza çıkarak yürümenizi zorlaştırır. Bu beklenmedik engellere karşı güçlü durarak kendinizin ve sevdiklerinizin hayatını güvence altına almaktır. Beklenmedik sürprizlere rağmen yolunuza devam etmeniz, her koşulda yaşam standardınızı koruyabilmeniz için hayat sigortası ürünlerimizle de yanınızdayız!

Hayat sigortası ile poliçe süresi boyunca başınıza gelebilecek maluliyet (sakat kalma), tehlikeli hastalık veya işsizlik gibi durumlarda size, vefat durumunda ise kanuni mirasçılarınıza maddi destek sağlıyoruz!


Neden hayat sigortası yaptırmalıyım?

Beklenmedik engellere karşı güçlü durarak kendinizin ve sevdiklerinizin hayatını güvence altına almanız ve beklenmedik sürprizlere rağmen yolunuza devam etmeniz, her koşulda yaşam standardınızı koruyabilmeniz için mutlaka yaptırmalısınız.


Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatıyla birlikte aşağıdaki ek teminatları içerebilir:

  • Kaza sonucu vefat,

  • Kaza sonucu daimi maluliyet,

  • Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet,

  • Kaza sonucu tedavi masrafları,

  • Toplu taşıtta kaza sonucu vefat,

  • Tehlikeli hastalıklar,

  • İşsizlik,

  • Birikim teminatı.

Teminat tutarı neye göre belirlenir?

Teminat tutar yaşı, ödemek istenilen tutar ve verilen beyan doğrultusunda ortaya çıkan risk analizine göre belirlenir.Hayat sigortası yaptırırken nelere dikkat edilmelidir?

Hayat sigortası genel şartları çerçevesinde sigortayı yaptırırken teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap vermek, gerek sigorta ettirenin gerekse sigortalının kendisince bilinen ve sigortacının bilmesi gereken hususları sigortacıya bildirmesi önemli bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacı sözleşemeden cayabilir ya da ek prim almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.

Sigortalı, sigorta ettiren ve lehtar ne anlama gelmektedir? Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehtar denmektedir.

Hayat sigortasındaki genel şartlar için Türkiye Sigortalar Birliği tarafından yayınlanan bilgileri inceleyebilirsiniz. http://www.tsb.org.tr/hayat-sigortalari-genel-sartlari.aspx?pageID=483Hayat Boyu Güvenle..
5 Dakika'da teklif al